ŠTK
Správy ŠTK:
Vylosovanie ročníka 2018/2019 na stránke www.pinec.bstz.sk/losovanie  žiadam všetkých vedúcich jednotlivých oddielov, nemusia to byť len vedúci aj členovia daného oddielu, aby si odkontrolovali vylosovanie, podľa požiadaviek daného oddielu. Nezrovnalosť poslali - oznámili späť, na adresu ŠTK Ba
 
1.       Súpisku v elektronickej podobe zaslať na potvrdenie do 31. 08. 2018 / pred zaslaním upraviť súbor do excelu tak, aby novovzniknutý súbor neobsahoval vzorce, súpiska tak nebude mať 6 MB ale len pár KB /
Rozloženie družstiev - ročník 2018 / 2019
Schválené prestupy a hosťovanie k 05.08.2018
Schválené prestupy a hosťovanie k 03.08.2018
Schválené prestupy a hosťovanie k 24.06.2018
Správa ŠTK 7 rozloženie družstiev ročník 2018/19 ( po ligách ) - oprava
Správa ŠTK a schválené výsledky 6
Správa ŠTK a schválené výsledky 5
Správa ŠTK a schválené výsledky 4
Správa ŠTK a schválené výsledky 3
Správa ŠTK a schválené výsledky 2
Správa ŠTK a scválené výsledky 1:
Rozpis ligových súťaží

Správa
Výsledky
Tabulka
...........................................................................................................................

Správa ŠTK a schválené výsledky 19
Správa ŠTK a schválené výsledky 18
Správa ŠTK a schválené výsledky 17
Správa ŠTK a schválené výsledky 16
Správa ŠTK a schválené výsledky 15
Správa ŠTK a schválené výsledky 14
Správa ŠTK a schválené výsledky 13
Príloha - k správa ŠTK a schválené výsledky 13, zmeny v súbore predpisov
Správa ŠTK a schválené výsledky 12
Správa ŠTK a schválené výsledky 11
Správa ŠTK a schválené výsledky 10
Správa ŠTK a schválené výsledky 9
Správa ŠTK 8
Správa ŠTK a schválené výsledky 7
Správa ŠTK a schválené výsledky 6
Schválené výsledky 5
Schválené výsledky 4
Schválené výsledky 3
Schválené výsledky 2
Správa ŠTK1 BSTZ
Schválené výsledky

 

Rozpis súťaží:

Rozpis majstrovských súťaží riadených VV BSTZ pre súťažný ročník 2016/2017

Rozpis Majstrovstiev Ba kraja družstiev - mládež pre rok 2017

späť