Zápisnice
Zápisnice zhromaždenia delegátov
Zhromaždenie delegátov BSTZ 26.09.2018
Zhromaždenie delegátov BSTZ
Pozvánka - na zhromaždenie delegátov BSTZ 26.09.2018

 

Zápis VV Ba - TT zo dňa  23.08.2018
Zápisnice z konferencií                                                

Zápis z konferencie 10.05.2017                                      
Zápis z konferencie 27.06.2016                                 
Zápis z konferencie 25.05.2016

Zápisnice VV BSTZ    

Zápis VV 12.09.2018
Zápis VV 05.06.2018
Zápis VV 08.02.2018                                      
Zápis VV 04.09.2017                                               
Zápis VV 28.06.2017                                               
Zápis VV 19.04.2017                                               
Zápis VV 15.12.2016                                               
Zápis VV 12.10.2016
Zápis VV 06.09.2016
Zápis VV 09.08.2016
Zápis VV 27.06.2016
Zápis VV BaTT 19.07.2016

 Zápisnice komisie mládeže  
Zápis - komisia mládeže 11.09.2017
Zápis - komisia mládeže 27.06.2017
Zápis - komisia mládeže 29.09.2016
Zápis - komisia mládeže 26.08.2016


Zápisnice disciplinárnej komisie

Zápisnica - disciplinárna komisia - rozhodnutie 07. 03. 2018 / Medňanský L. /
Zápisnica - disciplinárna komisia - rozhodnutie 05. 03. 2018 / Mišík Ľ. st./
Zápisnica - rozhodnutie disciplinárnej komisie 03. 01. 2018
Disciplinárna komisia - rozhodnutie 05. 05. 2017

späť