Získali sme granty

 Pre podporu a rozvoj stolného tenisu v Bratislavskom kraji pre deti a mládež sme získali z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy finančnú podporu vo výške 800 eur. Uvedená suma bude použitá pre deti a mládež v zmysle Grantového programu. Ďakujeme.

 

BSTZ participoval na svetovom pohári kadetov. Projekt podporil v rámci grantovej schémy Bratislavský samosprávny kraj sumou 2500 EUR. Za podporu ďakujeme.

späť