Základné dokumenty
IČO: 42138264
DIČ: 2022756604
č. účtu:
2623194365/1100

IBAN: SK6111000000002623194365

Stanovy
Rokovací poriadok
Organizačný poriadok
Zásady hospodárenia
Zásady činnosti


Štatút komisie mládeže

späť